درباره پوران پژوهش

گسترش روزافزون دامنه آموزش در شكل ها و انواع گوناگون نظام هاي تحصيلي در ايران امروز، نشان از تقاضاي فزاينده براي ادامه تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي دارد.

استقبال چشم گير دوستداران دانش و شناخت از نظام هاي متعدد آموزشي، از سيستم تمام وقت روزانه و شبانه گرفته تا آموزش از راه دور و ضمن خدمت و اخيراً دانشگاه مجازي و گسترش دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي حكايت از آن دارد كه در ايران نيز پا‌به‌پاي جهان صنعتي و تخصص محور، نياز به پرورش نيروي متخصص و پرهيز از توليد دانش آموختگاني با دانش متنوع ولي سطحي و كم عمق، به خوبي احساس شده است و سياست هاي آموزش عالي، چنان چه مديران و مسئولان اعلام كرده‌اند، در پي پاسخگويي به اين ضرورت است. همگام با شرايط جديد، و در راستاي آماده سازي و تقويت نيروي جوان و مشتاق به گونه اي كه بتواند با صرف كم‌ترين ميزان انرژي و زمان، جايگاه مناسب خود را در رقابت بر سر فرصت ادامه تحصيل در دوره هاي تكميلي و تخصصي، بيابد لازم و ضروري است كه موسسات آموزشي و ناشراني كه در زمينه به اصطلاح كلاس هاي آمادگي، آزمون هاي آزمايشي و كتاب هاي كمك آموزشي فعاليت مي‌نمايند نيز در خط مشي هاي راهبردي خود بازنگري و تجديد نظر نمايند. نگاهي به كارنامه آموزشي و انتشاراتي موسسه فرهنگي- انتشاراتي پوران پژوهش ، به عنوان نخستين موسسه اي كه با برگزاري كلاس هاي آمادگي آزمون كارشناسي ارشد و دکتری فعاليت خود را آغاز كرد، نشان مي‌دهد كه ضرورت هايي كه به واسطه به خدمت گرفتن نيروهاي متخصص و توانمند دارد به اين ضرورت هاي تازه پاسخي در خور و راهگشا مي‌دهد. پوران پژوهش كه فعاليت هاي نخستينش بر كلاس هاي آمادگي كارشناسي ارشد متمركز شده بود، پس از تغيير شرايط تحصيل و كار در جامعه ايران و با توجه به كمبود وقت بخشي از داوطلبان ادامه تحصيل در دوره هاي تكميلي پابه‌پاي اين كلاس ها، دست به تاليف و انتشار كتاب هاي طبقه بندي شده زد و برخلاف بسياري از ناشران اين حوزه، مناسب‌ترين مولفان دانشگاهي را براي اين كار گرد هم آورد.

انتشار بيش از 200 عنوان كتاب برای آماده سازی دانشجويان داوطلب کنکور كارشناسی ارشد و کنکور دکتری، در بيش از 100 رشته دانشگاهی كه بسياری از اين عناوين به چاپ های دهم و یازدهم رسيده‌اند، و تهيه بیش از 50 عنوان فیلم آموزشی با به کارگیری بهترین اساتید و بالاترین کیفیت ضبط و تدریس، گواهی بر شناخت ضرورت‌ها و نيازهای متنوع و مدام در حال تغيير اين حوزه از فعاليت‌های آموزشی است.

مشاوره با کارشناسان پوران