گروه : رشته :
کارشناسی ارشد  »  علوم انسانی  »  مدیریت
 
انتشارات پوران پژوهش
اقتصاد خرد
انتشارات پوران پژوهش
حسابداری صنعتی...
انتشارات پوران پژوهش
اقتصاد کلان
انتشارات پوران پژوهش
اصول و مبانی...
انتشارات پوران پژوهش
حسابداری صنعتی 2
انتشارات پوران پژوهش
مدیریت...
انتشارات پوران پژوهش
تئوری های مدیریت
انتشارات پوران پژوهش
بانک سوالات...
انتشارات پوران پژوهش
آمار کاربردی 1
انتشارات پوران پژوهش
تحقیق در عملیات
انتشارات پوران پژوهش
آزمونهای جامع...
انتشارات پوران پژوهش
زبان تخصصی...
انتشارات پوران پژوهش
حسابداری دولتی
انتشارات پوران پژوهش
زبان تخصصی...
انتشارات پوران پژوهش
تئوريهاي...
انتشارات پوران پژوهش
زبان عمومی جلد...
انتشارات پوران پژوهش
زبان عمومی جلد...
انتشارات پوران پژوهش
اقتصاد خرد
انتشارات پوران پژوهش
ریاضیات کاربردی
انتشارات پوران پژوهش
حسابداری صنعتی1
انتشارات پوران پژوهش
آمار کاربردی 2
انتشارات پوران پژوهش
زبان انگلیسی...
انتشارات پوران پژوهش
مدیریت تولید
انتشارات پوران پژوهش
مبانی کار آفرینی
انتشارات پوران پژوهش
استعداد...
انتشارات پوران پژوهش
تحقیق در...
انتشارات پوران پژوهش
بانک تست ارشد...
انتشارات پوران پژوهش
بانک تست...
انتشارات پوران پژوهش
مديريت مالي